Baloreak

 • Jarrera aktiboa eta kritikoa, entzutea
 • Harremanak
 • Lankidetza
 • Solidaritatea
 • Errespetua
 • Kalitatea
 • Irudimena
 • Parte-hartzea
 • Aitzindaria
 • Hizkuntza eta kultura
 • Talde kohesioa
 • Izaera publikoa